Logo Onde Flow

Innowatorzy z Torunia i Bydgoszczy zdominowali program grantowy popularyzujący OZE!

i naukowcy z Torunia i Bydgoszczy zdominowali pierwszą edycję programu grantowego Science ONDE Flow Innovation Academy. W Toruniu odbyła się gala finałowa konkursu. Projekty innowatorów z województwa kujawsko-pomorskiego przyczynią się do zielonej transformacji Polski.

Czworo z ośmiorga nagrodzonych młodych innowatorów z całej Polski, to mieszkańcy naszego regionu. Otrzymali oni łącznie czeki na 65 tysięcy złotych. Program grantowy SOFIA objął m.in. studentów i doktorantów Politechniki Bydgoskiej, a także absolwenta Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem projektu, organizowanego przez toruńską firmę ONDE – czołowego generalnego wykonawcę farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce - jest wspieranie studentów i doktorantów badających odnawialne źródła energii.

- Do finału pierwszej edycji programu zakwalifikowało się łącznie ośmioro najzdolniejszych młodych naukowców. Liczymy, że ich badania przyspieszą zieloną transformację Polski. Popularyzacja tego segmentu gospodarki i coraz większa moc zainstalowana w OZE zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski. W obliczu wojny w Ukrainie i zagrożonych dostaw energii ze źródeł konwencjonalnych potrzebujemy boomu na OZE jak nigdy wcześniej – mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE SA.

Świecące grzyby zamiast latarni?

Oryginalny koncept zaproponował Łukasz Marecki, absolwent Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika z Torunia. Bada rośliny zdolne do bioluminescencji, czyli emitowania światła widzialnego. Grzyby lub inne rośliny modyfikowane genetycznie mogłyby oświetlać nasze ulice. Zadanie nie jest łatwe, bo należy ustalić, czy takie organizmy nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne i czy nie stałyby się gatunkami inwazyjnymi lub niebezpiecznymi dla ekosystemu.

- Efekt emisji światła można osiągnąć poprzez modyfikacje genetyczne lub wszczepienie do organizmu luminoforów fosforyzujących. Obie metody doczekały się już publikacji naukowych, nadal jednak nie jest to rozwiązanie nadające się do wprowadzenia w urbanistyce takich organizmów z powodu słabej emisji światła. Mam nadzieję, że zainspiruję innych naukowców do kontynuowania tego tematu – powiedział Łukasz Marecki.

Słońce w magazynie

Pierwszy z trzech bydgoskich grantów trafił do studentki II roku Inżynierii OZE Politechniki Bydgoskiej Anastasii Zelenskiej. Anastasiia bada, czy i w jakim stopniu opłaca się doposażanie domowych instalacji fotowoltaicznych w magazyny energii. Dziś prosument (konsument, który produkuje własny prąd) musi odsprzedawać do i tak przeciążonych sieci nadwyżki energii, które wygeneruje. Z magazynem jego możliwości byłyby znacznie szersze. Mógłby wyprodukowaną energię ze słońca przechować i wykorzystać w dogodnym dla siebie momencie - np. w nocy lub podczas awarii sieci energetycznej.

- Celem symulacji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w polskich realiach środowiskowych i prawnych magazyn energii jest dobrym i opłacalnym rozwiązaniem. Własny magazyn energii to na pewno krok do niezależności energetycznej i bardziej zielonej Polski. Wyniki naszych badań powinny dostarczyć argumenty do dyskusji o racjonalności i opłacalności takiego zastosowania – mówi Anastasiia Zelenska, studentka Politechniki Bydgoskiej.

Minimum powierzchni, maksimum energii

Projekt innej bydgoskiej innowatorki docenionej w programie SOFIA, doktorantki z IV roku Szkoły Doktorskiej Politechniki Bydgoskiej Patrycji Walichnowskiej, również dotyczy instalacji fotowoltaicznych. Patrycja bada, na jakim podłożu – trawie, piasku czy betonie – najlepiej montować dwustronne moduły PV, które część energii generują z promieni odbijanych od gruntu.

W innym projekcie studenci z Bydgoszczy badają, na jakim podłożu – trawie, piasku czy betonie – najlepiej montować dwustronne moduły fotowoltaiczne. To istotne, by wiedzieć, jakie podłoże najlepiej generuje energię z promieni słonecznych odbijanych od gruntu.

- Moduły dwustronne zajmują mniejszą powierzchnię instalacji, a co za tym idzie mniej ingerują w naturę i generują mniejsze opłaty za dzierżawę gruntu. Dają przy tym dużo energii –mówi Patrycja Walichnowska, doktorantka z Politechniki Bydgoskiej.  

Studenci z Bydgoszczy badają też, jak efektywnie zaprojektować farmę fotowoltaiczną w warunkach małej dostępnej powierzchni działki.

- Prowadzimy symulacje, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie o to, jak zainwestować, żeby osiągnąć najwyższą efektywność z elektrowni fotowoltaicznej. Sprawdzamy, jaka jest optymalna powierzchnia pod wyprodukowanie 1 megawatta energii, jak ją zaprojektować, by nie doprowadzić do nadprodukcji energii w południe, lecz produkować równomiernie przez cały słoneczny dzień itd. – wyjaśnia Rafał Piechocki, student Inżynierii OZE na Politechnice Bydgoskiej.  

Program dla najzdolniejszych

ONDE, lider branży odnawialnych źródeł energii w Polsce, jest inicjatorem , organizatorem i głównym mecenasem konkursu grantowego SOFIA. Sponsorem grantów jest również firma Huawei Polska, która sfinansuje badania trojga studentów.

Program wsparcia projektów innowacyjnych i naukowych SOFIA jest jednym z filarów programu ONDE Flow, którego fundamentem jest edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii i tematów pokrewnych. Politechnika Bydgoska jest jednym z partnerów konkursu.

Obserwuj nas po więcej!
Kontakt
sofia@ondeflow.pl
ul. Wapienna 40
87-100 Toruń
Pełny kontakt