Logo Onde Flow

II edycja programu
grantowego SOFIA

Dlaczego warto wziąć udział w programie grantowym SOFIA?

Edycja zakończona

Jesteś studentem lub doktorantem? A może innowatorem? Masz wiedzę i pomysł na ciekawy projekt naukowy związany z energią odnawialną? Zgłoś się do programu grantowego Science Onde Flow Innovation Academy!
Dzięki temu:

 • uzyskasz wsparcie finansowe na realizację swojego projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii
 • nawiążesz kontakt ze specjalistami z branży OZE
 • będziesz częścią transformacji energetycznej w Polsce!

 

Nabór wniosków zakończony!

Pula środków przeznaczonych na stypendia wynosi 200 000 zł

Współpracuj z najlepszymi ekspertami w Polsce

Weź aktywny udział w zmienianiu Polski dla przyszłych pokoleń

Finaliści
Gabriela Poznańska II edycja
Temat projektu: Wykorzystanie potencjału energetycznego odpadowych tworzyw sztucznych w recyklingu chemicznym Opis projektu:

Produktem końcowym projektu jest uzyskanie gazu pirolitycznego pochodzącego z odpadowych tworzyw
sztucznych i możliwość wykorzystania jego potencjału energetycznego jako surowca do wytwarzania energii
elektrycznej. Przekształcenie energii zawartej w odpadach w energię elektryczną zamyka obieg gospodarki cyrkularnej. Proponowane rozwiązanie przyczynia się do stworzenia nowych powiązań międzysektorowych, wzmocnienia transformacji energetycznej z gospodarką odpadową, wykorzystując odpady jako paliwo. Uzyskane wyniki badań w formie opracowania naukowego mogą zostać wykorzystane przy projektowaniu technologii przekształcenia termicznego odpadów w energię elektryczną.

Artykuły: 1. Jak zmienić plastikowe odpady w zieloną energię? 2. Znaczenie i rola recyklingu chemicznego odpadowych tworzyw sztucznych w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym 3. Czy z pirolizy plastików można wytworzyć energię?
Kamil Skonieczny II edycja
Temat projektu: Analiza możliwości stworzenia konstrukcji w formie trackera solarnego dla pływającej instalacji fotowoltaicznej Opis projektu:

Czy możliwe jest zastosowanie konstrukcji w formie trackera solarnego w pływającej instalacji fotowoltaicznej? A jeśli to możliwe, to jak dużo większymi uzyskami charakteryzowałaby się instalacja na takiej konstrukcji w porównaniu do instalacji referencyjnej?

Realizacja projektu pozwoli na analizę pomysłu na nowe rozwiązanie, którego nie ma na rynku. Umożliwi autorowi
dotarcie do nowych osób i wypromowanie pływających farm fotowoltaicznych.

Artykuły: 1. Pływająca fotowoltaika jako ważny element transformacji energetycznej 2. Rola trackerów fotowoltaicznych w transformacji energetycznej 3. Projekt dwuosiowego trackera solarnego na pływającej instalacji fotowoltaicznej
Michał Stopel II edycja
Temat projektu: Zastosowanie algorytmu sztucznej inteligencji do analizy stanu turbin wiatrowych z użyciem bezzałogowych statków powietrznych Opis projektu:

Rezultatem projektu będzie wykazanie efektowności wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji do analizy
obrazu zarejestrowanego przez bezzałogowe statki powietrzne pod kątem wykrywania uszkodzeń elementów
turbin wiatrowych. Koszty przewidziane w projekcie pozwolą na wykonanie serii filmów inspekcyjnych, które następnie posłużą do testowania i wstępnego uczenia opracowanego algorytmu sztucznej inteligencji. W przypadku pozytywnych rezultatów możliwe będzie wnioskowanie o kolejne środki np. z NCBIR bądź innych źródeł w celu sfinansowania rozwiązania gotowego do komercjalizacji. Dodatkowo proponowane rozwiązanie można będzie z powodzeniem rozszerzyć o analizę stanu technicznego farm fotowoltaicznych.

Artykuły: 1. Czy mamy czas na stopniowe przejście na odnawialne źródła energii, czy potrzebujemy dynamicznej zmiany? 2. Turbiny wiatrowe, budowa, zasada działania, eksploatacja oraz uszkodzenia 3. Drony wspierane sztuczną inteligencją w służbie OZE
Tomasz Cierlicki II edycja
Temat projektu: Ocena śladu węglowego za pomocą znormalizowanej metody IPCC jako narzędzie skutecznej kontroli cyklu istnienia elektrowni fotowoltaicznej Opis projektu:

Dokładna analizy wpływu elektrowni fotowoltaicznej na otoczenie obejmuję pięć etapów: definicję celu i zakresu
badań, inwentaryzację, ocenę wpływu na środowisko, interpretacje i propozycję poprawy.
Ocena śladu węglowego za pomocą znormalizowanej metody IPCC jako narzędzia skutecznej kontroli cyklu
istnienia elektrowni fotowoltaicznej pozwoli na:

 1. Poszerzenie wiedzy na temat procesów wytwarzania, eksploatacji i zagospodarowania poużytkowego elektrowni fotowoltaicznej.
 2. Poszerzenie wiedzy w obszarze potencjalnego oddziaływania elektrowni fotowoltaicznej na otoczenie w
  całym cyklu istnienia elektrowni fotowoltaicznej.
 3. Identyfikacje najbardziej szkodliwych komponentów elektrowni fotowoltaicznych na środowisko.
 4. Identyfikacje konstruktywnych i destruktywnych oddziaływań w kontekście zrównoważonego rozwoju
  elektrowni fotowoltaicznej.
 5. Ustalenie najlepszej techniki, zakładającej zapobieganie powstawania odpadów i zanieczyszczeń w perspektywie całego cyklu istnienia elektrowni fotowoltaiczne
Artykuły: 1. Lifle cycle assessment (LCA) jako narzędzie do oceny cyklu istnienia obiektów/systemów technicznych – artykuł przeglądowy 2. Elektrownia fotowoltaiczna – obiekt badań oceny cyklu istnienie 3. Ekologiczna ocena cyklu istnienia wybranej elektrowni fotowoltaicznej
Tematy projektów
Wybierz zakres tematyczny objęty dofinansowaniem
Zakres tematyczny:
Nowe rozwiązanie w obszarze utrzymania i eksploatacji OZE

Po zakończonym etapie budowy odnawialnego źródła energii następuje faza eksploatacji, której podstawowym celem jest utrzymanie infrastruktury energetycznej w stanie umożliwiającym jej ciągłą – bezawaryjną pracę. Służby O&M (ang. Operation and Maintenance) zobowiązane są do ciągłego monitorowania urządzeń, instalacji i sieci wchodzących w skład elektrowni OZE oraz koordynowania prac o charakterze prewencyjnym (zapobiegawczym) oraz interwencyjnym (w reakcji na awarie). Obszar O&M ewoluuje jednak stopniowo w kierunku nowych usług związanych z cyfryzacją sektora, związanych przede wszystkim z poprawą przewidywalności OZE oraz świadczeniem usług regulacyjnych.

Dowiedz się więcej
Zakres tematyczny:
Nowoczesne systemy sterowania i nadzoru dla OZE

Odnawialne Źródła Energii często opisywane są jako niesterowalne ze względu na zmienność dostępnej energii pierwotnej (np. wiatru lub promieniowania słonecznego). Stwierdzenie to jednak nie oddaje rzeczywistych możliwości nowoczesnych jednostek wytwórczych, które mogą aktywnie przyczyniać się do stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Elektrownie OZE wyposażone są we własne sieci przemysłowe, urządzenia sterownicze, pomiarowe i wykonawcze. Sercem tego systemu jest sterownik centralny (PPC – power plant controller), który może realizować funkcje automatycznej zmiany parametrów całego obiektu na podstawie obserwacji stanu sieci elektroenergetycznej. Podstawowe wyzwania dla systemów sterowania skupiają się na niezawodności, szybkości, skalowalności i uniwersalności.

Dowiedz się więcej
Zakres tematyczny:
Układ wyprowadzenia mocy w instalacjach hybrydowych

Poprawa dyspozycyjności źródeł odnawialnych jest kluczem do zachowanie bezpieczeństwa energetycznego. Łączenie ze sobą źródeł o odmiennych profilach generacji stanowi jedno z najbardziej uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań przyczyniających się do osiągniecia tego celu. Rożne źródła (często wspomagane magazynem energii elektrycznej) współdzielą układ wyprowadzenia mocy o parametrach technicznych zdeterminowanych przez urządzenia (stacje transformatorowe, układy kompensacji, układy filtrów) i infrastrukturę towarzyszącą (linie kablowe, systemy automatyki zabezpieczeniowej i sterowniczej). Zarówno nowe jak i modernizowane instalacje hybrydowe OZE muszą mierzyć się z ryzykiem nieplanowanych przekroczeń mocy, chwilowych przeciążeń i potencjalnych zakłóceń.

Dowiedz się więcej
Zakres tematyczny:
Dzika karta OZE

Transformacja energetyczna to niezwykle złożony proces, który tylko z pozoru daje się zamknąć w ramach politycznych deklaracji i porozumień branżowych. Faktyczny przełom dokonuje się wskutek nieszablonowych przedsięwzięć, nowych modeli biznesowych i nieoczkiwanych rozwiązań technicznych. Dzika karta OZE pozwala na zgłaszanie dowolnych pomysłów, które wpisują się mega-trend transformacji energetycznej. Jeśli twój projekt nie mieści się w pozostałych zaproponowanych przez nas kategoriach tematycznych, może zostać zgłoszony tutaj. Powodzenia!

Dowiedz się więcej
Zakres tematyczny:
Cykl życia OZE

Odnawialna energia pozyskiwana jest w różnych technologiach w procesie przetwarzania energii pierwotnej (np. promieniowania słonecznego lub wiatru) na energię elektryczną. W procesie tym konieczne jest wykorzystanie odpowiednich urządzeń o określonych parametrach technicznych oraz trwałości. Przyjazna środowisku energetyka wymaga starannego planowania obiegu materiałów, surowców i energii w ramach cyklu życia poszczególnych przedsięwzięć. Przed sektorem OZE stoją wyzwania związane z szeroko pojętym odzyskiem oraz stworzeniem nowych powiązań międzysektorowych, które umożliwią wykorzystanie surowców w innych procesach technologicznych. Odpowiedzialna transformacja energetyczna stawia znak równości pomiędzy repoweringiem i recyklingiem.

Dowiedz się więcej

Nabór wniosków zakończony

Poznaj finalistów!
Eksperci
Maciej Naparty
Dyrektor Departamentu Techniki i Rozwoju ZPUE S.A. Dowiedz się więcej
Cezary Rutkowski
Dyrektor Techniczny Energy5 Dowiedz się więcej
Paweł Bogacz
dr hab. inż., prof. AGH Dowiedz się więcej
Adam Mroziński
dr inż., Politechnika Bydgoska Dowiedz się więcej
Aleksander Tretyn
Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia „Z energią o prawie” Dowiedz się więcej
Szymon Witoszek
Dyrektor ds. Rozwoju ONDE SA. Dowiedz się więcej

Partnerzy

Obserwuj nas po więcej!
Kontakt
sofia@ondeflow.pl
ul. Wapienna 40
87-100 Toruń
Pełny kontakt