Logo Onde Flow

III edycja programu
grantowego SOFIA

Dlaczego warto wziąć udział w programie grantowym SOFIA?

Jesteś studentem lub doktorantem? A może innowatorem? Masz wiedzę i pomysł na ciekawy projekt naukowy związany z energią odnawialną? Zgłoś się do programu grantowego Science Onde Flow Innovation Academy!
Dzięki temu:

  • uzyskasz wsparcie finansowe na realizację swojego projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii
  • nawiążesz kontakt ze specjalistami z branży OZE
  • będziesz częścią transformacji energetycznej w Polsce!

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

Pula środków przeznaczonych na stypendia wynosi 200 000 zł

Współpracuj z najlepszymi ekspertami w Polsce

Weź aktywny udział w zmienianiu Polski dla przyszłych pokoleń

Tematy projektów
Wybierz zakres tematyczny objęty dofinansowaniem
Zakres tematyczny:
Nowe rozwiązanie w obszarze utrzymania i eksploatacji OZE

Po zakończonym etapie budowy odnawialnego źródła energii następuje faza eksploatacji, której podstawowym celem jest utrzymanie infrastruktury energetycznej w stanie umożliwiającym jej ciągłą – bezawaryjną pracę. Służby O&M (ang. Operation and Maintenance) zobowiązane są do ciągłego monitorowania urządzeń, instalacji i sieci wchodzących w skład elektrowni OZE oraz koordynowania prac o charakterze prewencyjnym (zapobiegawczym) oraz interwencyjnym (w reakcji na awarie). Obszar O&M ewoluuje jednak stopniowo w kierunku nowych usług związanych z cyfryzacją sektora, związanych przede wszystkim z poprawą przewidywalności OZE oraz świadczeniem usług regulacyjnych.

Dowiedz się więcej
Zakres tematyczny:
Nowoczesne systemy sterowania i nadzoru dla OZE

Odnawialne Źródła Energii często opisywane są jako niesterowalne ze względu na zmienność dostępnej energii pierwotnej (np. wiatru lub promieniowania słonecznego). Stwierdzenie to jednak nie oddaje rzeczywistych możliwości nowoczesnych jednostek wytwórczych, które mogą aktywnie przyczyniać się do stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Elektrownie OZE wyposażone są we własne sieci przemysłowe, urządzenia sterownicze, pomiarowe i wykonawcze. Sercem tego systemu jest sterownik centralny (PPC – power plant controller), który może realizować funkcje automatycznej zmiany parametrów całego obiektu na podstawie obserwacji stanu sieci elektroenergetycznej. Podstawowe wyzwania dla systemów sterowania skupiają się na niezawodności, szybkości, skalowalności i uniwersalności.

Dowiedz się więcej
Zakres tematyczny:
Układ wyprowadzenia mocy w instalacjach hybrydowych

Poprawa dyspozycyjności źródeł odnawialnych jest kluczem do zachowanie bezpieczeństwa energetycznego. Łączenie ze sobą źródeł o odmiennych profilach generacji stanowi jedno z najbardziej uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań przyczyniających się do osiągniecia tego celu. Rożne źródła (często wspomagane magazynem energii elektrycznej) współdzielą układ wyprowadzenia mocy o parametrach technicznych zdeterminowanych przez urządzenia (stacje transformatorowe, układy kompensacji, układy filtrów) i infrastrukturę towarzyszącą (linie kablowe, systemy automatyki zabezpieczeniowej i sterowniczej). Zarówno nowe jak i modernizowane instalacje hybrydowe OZE muszą mierzyć się z ryzykiem nieplanowanych przekroczeń mocy, chwilowych przeciążeń i potencjalnych zakłóceń.

Dowiedz się więcej
Zakres tematyczny:
Dzika karta OZE

Transformacja energetyczna to niezwykle złożony proces, który tylko z pozoru daje się zamknąć w ramach politycznych deklaracji i porozumień branżowych. Faktyczny przełom dokonuje się wskutek nieszablonowych przedsięwzięć, nowych modeli biznesowych i nieoczkiwanych rozwiązań technicznych. Dzika karta OZE pozwala na zgłaszanie dowolnych pomysłów, które wpisują się mega-trend transformacji energetycznej. Jeśli twój projekt nie mieści się w pozostałych zaproponowanych przez nas kategoriach tematycznych, może zostać zgłoszony tutaj. Powodzenia!

Dowiedz się więcej
Zakres tematyczny:
Cykl życia OZE

Odnawialna energia pozyskiwana jest w różnych technologiach w procesie przetwarzania energii pierwotnej (np. promieniowania słonecznego lub wiatru) na energię elektryczną. W procesie tym konieczne jest wykorzystanie odpowiednich urządzeń o określonych parametrach technicznych oraz trwałości. Przyjazna środowisku energetyka wymaga starannego planowania obiegu materiałów, surowców i energii w ramach cyklu życia poszczególnych przedsięwzięć. Przed sektorem OZE stoją wyzwania związane z szeroko pojętym odzyskiem oraz stworzeniem nowych powiązań międzysektorowych, które umożliwią wykorzystanie surowców w innych procesach technologicznych. Odpowiedzialna transformacja energetyczna stawia znak równości pomiędzy repoweringiem i recyklingiem.

Dowiedz się więcej

Nabór zakończony!

Eksperci
Paweł Bogacz
dr hab. inż. AGH w Krakowie Dowiedz się więcej
Adam Mroziński
dr inż. Politechniki Bydgoskiej Dowiedz się więcej
Maciej Naparty
Dyrektor Departamentu Techniki i Rozwoju ZPUE S.A. Dowiedz się więcej
Aleksander Tretyn
Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Stowarzyszenie "Z energią o prawie" Dowiedz się więcej
Bogusław Pieczykolan
Dyrektor Działu Rozwoju projektów własnych OZE w ONDE Dowiedz się więcej

Partnerzy i Patroni

Obserwuj nas po więcej!
Kontakt
sofia@ondeflow.pl
ul. Wapienna 40
87-100 Toruń
Pełny kontakt