Logo Onde Flow

I edycja programu
grantowego SOFIA

Dlaczego warto wziąć udział w programie SOFIA?

Edycja zakończona

Jesteś studentem lub doktorantem? A może innowatorem? Masz wiedzę i pomysł na ciekawy projekt naukowy związany z energią odnawialną? Zgłoś się do programu grantowego Science Onde Flow Innovation Academy!
Dzięki temu:

  • uzyskasz wsparcie finansowe na realizację swojego projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii
  • nawiążesz kontakt ze specjalistami z branży OZE
  • będziesz częścią transformacji energetycznej w Polsce!

Pula środków przeznaczonych na stypendia wynosi 200 000 zł

Współpracuj z najlepszymi ekspertami w Polsce

Weź aktywny udział w zmienianiu Polski dla przyszłych pokoleń

Finaliści
Patrycja Walichnowska I edycja
Rafał Rybnik I edycja
Temat projektu: SolarVanga – aplikacja sterująca urządzeniami gospodarstwa domowego na podstawie predykcji produkcji energii odnawialnej Artykuły: 1. Prognozowanie energii z OZE + sztuczna inteligencja 2. Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne 3. Jak wykrywać sezonowość, prognozować i wypełniać luki w szeregach czasowych
Patryk Pijanowski I edycja
Temat projektu: Crowdenergy – platforma do społecznościowego finansowania farm fotowoltaicznych Artykuły: 1. Innowacja w finansowaniu farm fotowoltaicznych 2. Crowdlending jako innowacja w fotowoltaice
Łukasz Marecki I edycja
Temat projektu: Biologiczne światło (grzyby) Artykuły: 1. O bioluminescencji 2. GMO vs nanobionika 3. Teraźniejszość i przyszłość
Jakub Wójcik I edycja
Temat projektu: Modelowanie prognozy pogody na potrzeby OZE Artykuły: 1. Społeczności energetyczne: decentralizacja systemu
Rafał Piechocki I edycja
Temat projektu: Projektowanie optymalnej wartości mocy zainstalowanej famy PV z magazynem energii montowanej na gruncie dla powierzchni 1ha Artykuły: 1. Analiza wpływu montażu modułów PV na gruncie na aspekty środowiskowe i glebowe 2. Tendencje rozwojowe systemów montażowych dla farm PV 3. Magazynowanie energii na wielkoskalowych farmach PV
Tematy projektów
Wybierz zakres tematyczny objęty dofinansowaniem
Zakres tematyczny:
Prognozowanie zmiennej energii odnawialnej

Zwiększony udział energii odnawialnej o najniższym koszcie wytworzenia wymaga wdrożenia mechanizmów premiujących skuteczne prognozowanie produkcji energii elektrycznej podlegającej obrotowi na rynku hurtowym.

Dowiedz się więcej
Zakres tematyczny:
Badanie profili zapotrzebowania energetycznego

Istotnym aspektem transformacji energetycznej jest proces odchodzenia od zcentralizowanego wytwarzania i zarządzania energią elektryczną na rzecz bardziej świadomej energetyki rozproszonej.

Dowiedz się więcej
Zakres tematyczny:
Magazyny energii i OZE

Magazynowanie energii mające zapewnić pełną neutralność OZE jest niezwykle kosztowne i niepraktyczne. Do czasu rewolucji w sektorze magazynowania konieczne jest poszukiwanie rozwiązań pośrednich.

Dowiedz się więcej
Zakres tematyczny:
Praktyczne rozwiązania dla OZE

Odnawialne źródła energii mogą funkcjonować lepiej, generować niższe koszty lub dodatkowe przychody.

Dowiedz się więcej
Zakres tematyczny:
Optymalne działanie magazynu energii ze źródłami OZE

Umiejętne dobranie magazynu energii do dużej farmy słonecznej lub wiatrowej stanowi wyzwanie. Zakładając posiadanie profili generacji z takich farm można jednak zastanowić się, jakie metody i technologie mogłyby pozwolić na optymalne wykorzystanie energii.

Dowiedz się więcej
Zakres tematyczny:
Projekt lokalnego obszaru bilansującego wykorzystującego magazyny energii

Lokalne obszary bilansowania (LOB) mogą być odpowiedzią na problemy z bilansowaniem oraz przeciążeniami sieci, jednak wymagają dokładnego zrozumienia w kontekście tego, jak zintegrowane powinny być pracujące w nich elementy.

Dowiedz się więcej
Zakres tematyczny:
Zalety zastosowania układu IT dla wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych

Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznych jest ważnym elementem działania takiego obiektu. Zastosowanie układu IT dla dużej farmy może wiązać się z wieloma zaletami.

Dowiedz się więcej
Zakres tematyczny:
Stabilność systemu energetycznego w 2030 roku

Próba opisu działania systemu w 2030 roku, biorąc pod uwagę obecne plany i deklaracje, może pomóc w zrozumieniu, w jakim kierunku zmierzamy.

Dowiedz się więcej
Zakres tematyczny:
Problemy i wyzwania związane z inercją systemu elektroenergetycznego przy wyższym udziale źródeł odnawialnych

Określenie głównych wyzwań związanych z inercją oraz pochylenie się nad proponowanymi rozwiązaniami może pomóc w zabezpieczeniu działania krajowego systemu.

Dowiedz się więcej
Eksperci
Paweł Bogacz
dr hab. inż., prof. AGH Dowiedz się więcej
Adam Mroziński
dr inż. Dowiedz się więcej
Aleksander Tretyn
Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia „Z energią o prawie” Dowiedz się więcej
Szymon Witoszek
Dyrektor ds. Rozwoju ONDE SA. Dowiedz się więcej
Marcin Kłomski
Specjalista w zakresie fizyki materiałów i elektrotechniki Dowiedz się więcej

Partnerzy

Obserwuj nas po więcej!
Kontakt
sofia@ondeflow.pl
ul. Wapienna 40
87-100 Toruń
Pełny kontakt