Logo Onde Flow

Formularz

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU

  DANE WNIOSKUJĄCEGO

  DANE PROJEKTU

  PRODUKTY ORAZ REZULTATY PROJEKTU

  Opis produktów oraz rezultatów projektu powinien obejmować analizy, raporty, rekomendacje oraz inne opracowania odpowiadające celom wskazanym w ogłoszeniu o programie grantowym oraz korespondujące z przedstawionym przez wnioskodawcę planem pracy naukowo-badawczej.

  OŚWIADCZENIA

  Obserwuj nas po więcej!
  Kontakt
  sofia@ondeflow.pl
  ul. Wapienna 40
  87-100 Toruń
  Pełny kontakt